Een kijkje achter de schermen van de KNVB Weekenddienst

Reservelijst scheidsrechters steeds problematischer

Door ARIE DEN DULK


Dick van den Bosch uit Heerhugowaard heeft jaren gefloten in de top van zowel de zondag- als zaterdagamateurs. Met daarbij mooie derby’s en landskampioenschappen. In 2010 is hij na 40 jaar fluiten gestopt. Al in 1975 is hij toegetreden tot de Scheidsrechtercommissie van de KNVB West I afd. Alkmaar. Samen met Jur Klarenbeek heeft hij vele jaren de functie van coördinatie aanstellingen (jeugdscheidsrechters) vervuld. Na diens overlijden heeft Dick de weekenddienst van hem overgenomen. Naast het bemannen van de weekenddienst onderhoudt hij tevens contacten met scheidsrechters die op de TNB-lijst (Tijdelijk Niet Beschikbaar) staan. Meestal gaat het dan over geblesseerde scheidsrechters of bij langdurige ziekte. De redactie interviewde hem over de gang van zaken rond de weekenddienst. Bijgaand geeft hij een kijkje achter de schermen.


Foto: Dick van den Bosch achter telefoon en laptop. Eigen foto.

Wedstrijdzaken

Je krijgt in de weekenddienst veel andere vragen te behandelen die niets met het aanstellen van nieuwe scheidsrechters hebben te maken, maar meer over wedstrijdzaken. Vragen van verenigingen en scheidsrechters over bijvoorbeeld niet aanwezige spelerspassen, wedstrijden die op het laatste moment niet kunnen doorgaan i.v.m. te weinig beschikbare spelers. Dan vragen de verenigingen ons of de weekenddienst de scheidsrechter hierover kan informeren. Ook mededelingen dat de scheidsrechter kort voor aanvang van de wedstrijd nog niet aanwezig is met daarbij vaak de vraag of de weekenddienst een telefoonnummer van de betreffende scheidsrechter kan geven zodat de vereniging met ze in contact kan treden.


Bemanning

Ieder district heeft zijn eigen weekenddienst. De basis is allemaal hetzelfde, het zorgen dat de wedstrijden bemand worden met een scheidsrechter, maar de werkwijze kan natuurlijk verschillend zijn. Als voormalig district West I zijn we sinds kort samengevoegd met voormalig district West II. We hebben nu als naam district West.

Bij ons wordt de weekenddienst (dus in voormalig West I) bemand door twee personen, te weten Theo Bunnik van COVS Waterland en Dick van den Bosch (Scheidsrechtersvereniging Alkmaar). Als vuistregel draaien we afwisselend twee weekenden achter elkaar. Maar daar wordt regelmatig van afgeweken.


Afberichten

Het aantal afberichten per weekend is heel verschillend. Hangt natuurlijk ook af van het aanbod van wedstrijden zoals inhaalweekenden en helaas moet ik constateren dat het ook afhangt van de weersomstandigheden. Het lijkt wel dat als het een regenachtig weer is of heel koud dat dan de ‘ziektes en pijntjes’ bij menige scheidsrechter gaat meespelen en men eerder geneigd is om af te berichten. Dit met alle consequenties voor de weekenddienst. Gemiddeld ligt het aantal afberichten zo tussen de 10 en 20 over beide wedstrijddagen. Met helaas pieken daar boven en gelukkig ook daar beneden.


Operationeel

Het telefoonnummer van de weekenddienst wordt te pas en te onpas gebeld door een scheidsrechter. Voor veel scheidsrechters begint het weekend al vroeger dan de tijden welke hiervoor staan. De officiële tijden dat het weekenddiensttelefoonnummer zeker bemand is zijn als volgt:

 • Vrijdagavond van 18.30 tot 20.30 uur
 • Zaterdag van 8.00 tot officieel 15.00 uur, zaterdagavond van 18.30 tot 20.30 uur
 • Zondag van 8.00 tot officieel 15.00 uur (veelal laten we de lijn open i.v.m. eventuele calamiteiten tijdens een wedstrijd.)


Dit zijn dus de officiële tijden. Veelal wordt de telefoon eerder aan of later uitgezet. In andere districten hanteert men wellicht weer andere tijden.

Op zondagmiddag wordt een weekendverslag gemaakt en via de mail opgestuurd naar belanghebbende zoals o.a. medewerkers scheidsrechterszaken in Zeist.

Voldoende scheidsrechters?

Helaas is het aantal reserves wat de weekenddienst in West I ter beschikking staat ieder weekend (behoudens de inhaalprogramma’s) bedroevend laag. Het komt praktisch ieder weekend voor dat er een lijst van reserves beschikbaar is met geen of slechts een heel klein aantal reserves. En dan praat je over de groepen van hoog tot laag. Helaas gebeurt het meermalen dat als we een scheidsrechter bellen die op de reservelijst staat er niet wordt opgenomen of we de voicemail krijgen. Dat is heel frustrerend voor ons. Je weet dat als je als scheidsrechter op de reservelijst staat je in deze tijd voor 90% opgebeld kan worden voor het alsnog fluiten van een wedstrijd. We moeten dit spelletje met z’n allen spelen en dan mag je toch


De grote hobby van Dick van den Bosch: het lopen van langeafstands trajecten in het buitenland zoals hier in de buurt van Marbella (Spanje). Eigen foto.

rekenen op ieders inzet. Gelukkig is er een groep bij ons bekend staande scheidsrechters, die de zaterdag als hun vaste wedstrijddag hebben, maar bereid zijn om een extra wedstrijd op de zondag te fluiten. Zo zijn er ook zondagscheidsrechters die dat op de zaterdag doen. We zijn ontzettend blij met deze personen.

Dan is er m.i.v. dit seizoen nog het fenomeen ‘risicowedstrijden’ bijgekomen. Ieder weekend krijgt de weekenddienst van het Bondsbureau een lijst met risicowedstrijden. Dit betekent dat als een scheidsrechter afbericht voor zo’n risicowedstrijd deze wedstrijd bemand moet worden door op z’n minst een scheidsrechter vanuit dezelfde groep of of hoger. Een scheidsrechter aanstellen van een lagere groep mag (ook in nood) niet. Dit betekent dat je vaak moet gaan schuiven met scheidsrechters naar andere wedstrijden. Vraagt ook weer de nodige tijd. Moet zeggen dat dit gelukkig niet zo heel vaak voor komt.


Afbericht

We gaan ervan uit dat iedere scheidsrechter een geldige reden aanvoert om af te berichten. Maar gevoelsmatig denk je wel eens dat de reden waarom men afbericht niet de werkelijke reden is. Gewoon zeggen dat je bij het uit je bed komen tot de conclusie bent gekomen geen zin te hebben en dan maar zegt ziek te zijn. Ook zijn er veel scheidsrechters die op de vrijdagavond actief in de zaal zijn en dan prompt een blessure oplopen. Dat zijn er wel opvallend veel. Ook zijn er kennelijk veel gevaarlijke trappen in de huizen, want die reden wordt vaak genoemd. Ook vallen er scheidsrechters van hun fiets of hebben problemen met het starten van hun auto of beschikken plotseling niet over vervoer.


Bijzondere redenen

Je kunt een hele lijst van redenen voor afberichten opsommen, maar enkele opvallende daarvan zijn:

 • Gisteravond dronken geweest en nu zo slap als een dweil
 • Nog op vakantie.
 • Plotseling moeten werken.
 • Ramen van auto vannacht ingeslagen
 • In badcel gevallen.
 • Vindt het te koud.
 • Bij eten avond tevoren voedselvergiftiging opgelopen.
 • Verslapen (!)

Twijfel

Bij twijfel of je wel op tijd fit bent voor een wedstrijd (bijvoorbeeld na een blessure of ziekte) neem dan altijd op de woensdagavond een beslissing. Als je je op die woensdagavond nog geen 100% voelt bericht dan op de donderdag af voor je wedstrijd van het komende weekend bij scheidsrechterszaken. Voel je je vrijdag/zaterdag of zondag toch in staat om in het weekend een wedstrijd te fluiten, bel dan in het weekend de weekenddienst op en zeg dat je had afbericht, maar nu toch in staat bent om een wedstrijd te fluiten. Dat zijn heerlijke telefoontjes voor de weekenddienst.


Geen vervanger

Helaas komt het meermalen voor dat er geen reserve is. Als het een wedstrijd betreft in de lagere klassen dan bellen we de vereniging op dat ze zelf voor een scheidsrechter moeten zorgen. Een vereniging wordt dan op het laatste moment ook belast en moet binnen de vereniging gaan schuiven met verenigingsscheidsrechters. Geen prettige situatie dus.

Dick v.d. Bosch.