Vertrek

In de vorige editie van De Scheidsrechter ontbrak mijn voorwoord voor het eerst in vier jaar tijd. De redactie schreef al dat dit kwam omdat ik momenteel erg druk ben met werk en andere zaken buiten de COVS. Daarnaast ga ik ook weer een studie oppakken.


Dat alles heeft ertoe geleid dat ik vorige week tijdens de bestuursvergadering van COVS Nederland mijn medebestuursleden heb laten weten dat ik na de jaarvergadering in mei niet langer beschikbaar zal zijn als voorzitter van de COVS.


Hoewel ik nog steeds met plezier voorzitter ben, moet ik ook concluderen dat ik momenteel te weinig tijd kan vrijmaken voor de COVS. Dat betekent dat zaken te lang bij mij blijven liggen (als u mij in de afgelopen weken een mail hebt gestuurd weet u wat ik bedoel) en dat gaat dus ten koste van de COVS. Dit is het laatste dat ik wil, zeker omdat we in mijn ogen de goede weg zijn ingeslagen met de COVS. De COVS heeft een voorzitter nodig die dat proces optimaal kan begeleiden en dat kan ik nu niet zijn. Maar tot aan de jaarvergadering blijf ik op mijn post en zal ik zo goed mogelijk mijn COVS-werk blijven doen. Daarbij word ik fantastisch gesteund door de andere bestuursleden. Er is namelijk nog veel te doen.


Geweld uitbannen

Vooral in de contacten met de KNVB wil ik de komende weken heel graag stappen zetten. Er staat een nieuw overleg gepland over verregaande samenwerking bij de werving van nieuwe scheidsrechters en de opleidingen. Dat stemt hoopvol. Dat geldt ook voor de geluiden die ik afgelopen zaterdag hoorde bij de ledenraadsvergadering van de KNVB. Directeur Jan-Dirk v.d. Zee benoemde heel duidelijk dat geweld tegen scheidsrechters moet stoppen en dat de KNVB weer nieuwe stappen gaat zetten om dit geweld verder te doen stoppen. Daarbij wordt ook gedacht aan een code of football, hoe gaan we op en rond de velden met elkaar om? Een heel goed initiatief, waar de COVS al veel langer voor pleit. We praten daar dus heel graag over mee.


Maar niet alleen de directeur amateurvoetbal was zo duidelijk. Ook de ledenraad zelf stelde vast dat geweld moet stoppen en dat verreweg de meeste ongeregeldheden (niet alleen tegen scheidsrechters) van een zeer beperkt aantal clubs vandaan komen. Deze verenigingen zijn ook bekend. De ledenraad riep op om deze verenigingen aan te pakken. Het was voor het eerst in de drie jaar dat de ledenraad van de KNVB in deze vorm bestaat dat dit onderwerp besproken werd. Ik zie dat als een positieve ontwikkeling!


Pol Hinke

Voorzitter COVS