Emmen neemt actie tegen scheidsrechterstekort

Door ARIE DEN DULK


Zoals overal in het land neemt het scheidsrechterstekort toe. Voetbalclubs moeten steeds vaker een scheidsrechter uit eigen gelederen aanstellen waar dat voorheen door de KNVB werd ingevuld. In Emmen proberen ze het tij te keren. De redactie van De Scheidsrechteer ging in gesprek met Edgar Voortman, projectleider voetbalconvenant gemeente Emmen en tevens docent COVS HZO Drenthe.


Scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuid-Oost Drenthe (HZO Drenthe) is al enige jaren actief met het ondersteunen van diverse donateur(voetbal)verenigingen bij de aanstelling van scheidsrechters op wedstrijden die niet door de KNVB kunnen worden ingevuld. In de afgelopen decennia is het aantal KNVB-arbiters in rap tempo gedaald en momenteel is dit nog onvoldoende tot stilstand gekomen. De gemiddelde leeftijd van scheidsrechters is hoog. Dit is natuurlijk niet alleen een trend in het noorden van het land.


Voortman: “Daarnaast is het behoud van nieuwe en jonge scheidsrechters een punt van zorg en aandacht. Bij de nieuwe generatie scheidsrechters is het geen vanzelfsprekendheid meer dat ze de hobby hun hele leven uitoefenen. En als ze de top niet halen, haken sommige scheidsrechters snel af. Het aantal wedstrijden in het weekend is echter niet afgenomen dus dat betekent dat clubs genoodzaakt zijn om zelf arbiters te vinden die wedstrijden kunnen/moeten leiden zodat er geen wedstrijden hoeven uit te vallen.”


Ondersteuning

Voortman constateert verder dat we te maken hebben met een maatschappelijke ontwikkeling van minder clubbinding, drukke agenda’s, toenemende verharding in en rondom het

veld, vermindering van respect voor autoriteit en gezag etc.

“Dit betekent dat het probleem van arbitrale bezetting van wedstrijden bijna volledig bij de clubs komt te liggen. Clubs die daar niet of onvoldoende voor zijn toegerust. De COVS HZOD ondersteunt daarom verenigingen bij het organiseren van op maat gesneden cursussen die passen bij de actuele vraag naar arbiters. Dus naast de tijdelijke oplossing van het aanbieden van arbiters zijn cursussen de afgelopen jaren de tweede poot waar clubs via de COVS gebruik van maken.”

Edgar Voortman.

Convenant

“Omdat de vraag naar arbiters verder toeneemt – evenals de hulpvraag van meer en meer verenigingen hoe scheidsrechters te werven – hebben wij als COVS-vereniging nagedacht over hoe we dit konden ‘oplossen’ en hoe we verenigingen konden helpen. Hiervoor is een plan bedacht in de vorm van een convenant dat ondersteund wordt door de gemeente Emmen. Naast het werven, behouden en ontwikkelen van scheidsrechters moest er ook structureel gewerkt worden aan de omgeving waarin een scheidsrechter actief moet zijn. Dus eerst een kader scheppen, daarna opleiden en ontwikkelen. Met dit in het achterhoofd is het convenant ontstaan dat officieel op 4 september 2018 door zeven verenigingen is ondertekend. Hierbij worden de volgende doelstellingen gehanteerd:


1. Bepalen regels omtrent veilig sportklimaat

2. Ontwikkeling van een scheidsrechterspoule

3. Ontwikkelen van huidige arbiters, werven nieuwe arbiters


“Met deze drie doelstellingen zijn we gestart en ook in deze volgorde. Het is niet verwonderlijk dat doelstelling 2 opvalt in scheidsrechterland. Daar krijgen wij veel reacties op. Maar doelstelling 1. is minstens zo belangrijk. Immers als er geen duidelijk kader is, is dit project gedoemd om te mislukken en is het dweilen met de kraan open. Daar willen we voor waken en nemen daar ook onze tijd voor. Natuurlijk zijn er nog meer doelstellingen te bedenken. We denken echter deze nu

Edgar Voortman, als docent pupillencursus.

benoemde punten al veel tijd in beslag zullen nemen. Verenigingen die willen aansluiten zijn van harte welkom. Jaarlijks wordt het convenant ‘ververst’ waardoor het aantal deelnemende verenigingen nog wel kan gaan groeien.”

De deelnemers aan het convenant. Met daarin de gemeente Emmen, de voetbalclubs en scheidsrechtersvereniging HZOD. Derde van links voorzitter HZOD Theo Hein. Helemaal rechts staat gastspreker Kevin Blom.

‘Marktplaats’ voor arbiters

“Momenteel loopt er een pilot met uitwisseling van (vereniging)scheidsrechters. Details over aanstellingen, communicatie etc. zullen nog exact moeten worden bepaald en de vastlegging daarvan moet nog plaatsvinden. Maar je moet denken aan een soort marktplaats voor arbiters waar club naar behoefte uit kunnen putten. Dat vereist een goede voorbereiding en coördinatie. We werken niet met één coördinator, maar elke voetbalvereniging heeft zijn coördinator. Zij zullen onderling overleggen over een mogelijke uitwisseling danwel benadering van arbiters van een collegaverenging. Dat geldt zeker ook voor het niveau waarop de arbiter zich bevindt. HZOD zal in de opstartfase wel een coördinerende en adviserende rol vervullen.”

Wie doet mee?

Voortman: “Alle voetbalverenigingen in de gemeente Emmen zijn benaderd, evenals de gemeente zelf. Zij hebben ook een bedrag beschikbaar gesteld in het kader van Veilig Sportklimaat maar ook om het convenant te stimuleren. Ook de KNVB is middels een verenigingsadviseur betrokken bij dit geheel. Ten aanzien van werving en behoud zal de KNVB afdeling opleidingen ook te zijner tijd aansluiten om te ondersteunen. En uiteraard Scheidsrechtersvereniging HZOD waarvan het initiatief is uitgegaan.

Voorbeeldfunctie


Scheidsrechtervereniging HZOD treedt met dit initiatief buiten de gebaande paden van belangenbehartiging enkel voor de leden. Zij laat zien dat het ondersteunen van voetbalclubs bij het organiseren van hun scheidsrechterspotentieel een wezenlijk onderdeel vormt van de arbitrage in het algemeen. Voorzitter Theo Hein, die samen met Edgar Voortman het initiatief heeft genomen, speelt hierin een niet te onderschatten rol. Maar zij staan gelukkig niet alleen. Met hun initiatief om gezamenlijk de problemen op te lossen laat HZOD tevens zien dat zij midden in de samenleving staat. Als alle scheidsrechtersverenigingen in Nederland zo aan de weg timmeren dan komt het met de arbitrage wel goed.