Richard Martens houdt boeiende lezing in Zeeland

Richard Martens houdt boeiende lezing in Zeeland


Door ROB VENMANS


Aangezien de jaarlijkse uitreiking van de Fair Play Bokaal dit jaar midden in de Week van de Scheidsrechter stond gepland, was het na overleg met het VCN en de KNVB mogelijk om deze avond op te luisteren met een presentatie van de betaaldvoetbalscheidsrechter Richard Martens.


Hierbij werd wel verzocht deze avond in samenwerking met de Scheidsrechtersvereniging Walcheren te organiseren om zodoende een groot gedeelte van de scheidsrechters in Zeeland te bereiken. Richard Martens hield voor ruim vijftig aanwezigen, waaronder leden, belangstellenden en vertegenwoordigers van diverse voetbalverenigingen, een boeiende presentatie waarbij met name de altijd weer tot discussie leidende overtredingen zoals hands en buitenspel werden uitgelegd met zeer recente beelden uit het betaald voetbal.


Headset

Bij een aantal van deze beelden was ook het geluid van de headset te horen waardoor het aspect samenwerking binnen het arbitrale team zeer nadrukkelijk naar voren kwam. Ook werd er ingegaan op het onderwerp Video Assistant Referee (VAR). Richard Martens, zelf ook binnen de KNVB actief als VAR, gaf een duidelijke uitleg over het doel en de werkwijze van de VAR. Dit ook weer ondersteund met praktijkbeelden. Ook werd door Richard uitleg gegeven over de procedure tijdens een wedstrijd en een beschrijving van de VAR-locatie in Zeist. Gedurende de presentatie had het aanwezige publiek ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen die door Richard Martens, waar mogelijk met beelden ondersteund, werden beantwoord.


‘Ko de Winter’ Fair Play bokaal

Na de presentatie was het tijd geworden voor de daadwerkelijke uitreiking van de ‘Ko de Winter Fair Play bokaal’. Deze prijs wordt uitgereikt aan de meest sportieve voetbalclub uit het werkgebied van de Scheidsrechters-vereniging Noord- en Zuid-Beveland. Volgens een hiertoe opgesteld reglement is over het gehele afgelopen seizoen, aan de hand van de door de KNVB Zuid beschikbaar gestelde gegevens met betrekking tot uitgedeelde straffen, de stand bijgehouden. Izaak Lamse, één van de leden van deze afdeling, vertaalde deze gegevens via een ingenieus systeem waarbij bijvoorbeeld het aantal teams en het speelniveau wordt meegenomen in de berekening. Dit resulteerde wederom ineen eindstand voor deze Fair Play wisselbeker over het seizoen 2017/2018. Ko de Winter, sinds 1967 lid van de COVS en inmiddels erevoorzitter van de afdeling Noord- en Zuid-Beveland, heeft altijd de Fair Play gedachte hoog in het vaandel gehad. Veertien jaar geleden heeft hij dan ook besloten om dit te blijven promoten middels het beschikbaar stellen van een wisselbokaal.


Sportiefste

Allereerst werd door v.v. Krabbendijke, als de winnaar over het seizoen 2016/2017, de wisselbeker teruggegeven aan Ko de Winter. Hiervoor in de plaats ontvingen zij een ingelijste oorkonde. Hierna werd bekend gemaakt wie over het seizoen 2017/2018 de sportiefste voetbalclub van Noord- en Zuid-Beveland was geweest. Deze eer viel ten deel aan Luctor Heinkenszand. De onlangs gefuseerde club mocht al in haar eerste jaar van bestaan deze wisselbeker in ontvangst nemen. Ko de Winter overhandigde persoonlijk de beker aan de vertegenwoordiger van Luctor Heinkenszand. Ook was er nog een vermelding met bijbehorende bloemen voor de nummers twee en drie van de ranglijst, respectievelijk SV Apollo’69 en v.v. Krabbendijke.

Al met al was deze avond een geslaagde happening in de Week van de Scheidsrechter waarbij de Fair Play-gedachte een bijzondere rol speelde.

De vertegenwoordiger van Luctor Heinkenszand (links) met de Ko de Winter Bokaal. Rechts Ko de Winter.