Scheidsrechtersvereniging heft zich op door dalend ledental en gebrek aan bestuursleden

Historie en eind Hoekse Waard-Flakkee

Door JAN STUUT


Op het einde van het bestaan van de COVS Hoekse Waard blikt de huidige voorzitter (tevens secretaris) Arthur Ebink terug op de geschiedenis van de scheidsrechtersvereniging.

Foto’s: linksboven de clubvlag die niet meer wappert. Rechtsboven: een van de huldigingen. Linksonder: Adri Letterman wordt gehuldigd als erelid. Rechtsonder: een historische foto van de trainingsgroep uit de jaren ’70.

Oprichting

In augustus 1963 kwam een aantal mensen bij elkaar in Numansdorp, in de kantine van voetbalvereniging NSVV. Een aantal scheidsrechters uit de Hoeksche Waard vond het een goed idee om een scheidsrechtersvereniging op te richten.

Op initiatief van Janus Buitendijk uit Klaaswaal en Meeuw Letterman uit Oud-Beijerland werd een bijeenkomst georganiseerd. Op 12 augustus 1963 werd een voorlopig bestuur samengesteld, bestaande uit voorzitter Meeuw Letterman, secretaris Janus Buitendijk en penningmeester Arie de Zwart.


Dispensatie

Vol trots meldde het bestuur zich bij Jaap Bax, de toenmalige voorzitter van de COVS Nederland, om de scheidsrechters-vereniging Hoekse Waard als nieuwe COVS-vereniging aan te melden.

Op de oprichtingsvergadering waren zestien leden aanwezig. Na overleg met de heer Bax bleek dat minimaal 25 leden nodig waren om officieel als vereniging te kunnen starten. Via de landelijke voorzitter werd goedkeuring gevraagd en verleend voor dispensatie voor een jaar. Binnen dit jaar groeide het ledenaantal tot 28, zodat de scheidsrechtersvereniging Hoekse Waard vol vertrouwen de toekomst inging.


Geschiedenis en activiteiten

De eerste vijf jaren verliepen zeer rustig. Het ledenaantal groeide gestaag en het bestuur werd uitgebreid tot zeven personen. Na zes jaar werd de naam van de vereniging veranderd in Hoeksewaard-Flakkee. Dit kwam door de aansluiting van

Goeree-Overflakkee, die zich als lid aanmeldde.

De aanvankelijke doelstelling van de vereniging is met ups en downs gehaald. Doelstelling was om de scheidsrechters van de Zuid-Hollandse eilanden Hoeksche Waard en later dus Goeree-Overflakkee te binden en als groep samen te bouwen aan het verbeteren van conditie, spelregelkennis en om de nodige ontspanning te hebben. Dit slaagde uitstekend in de beginjaren. Het 25-jarig jubileum werd ook groots gevierd. Er werd zelfs een jubileumboekje uitgebracht.

Met name de laatste tien, vijftien jaren werd het organiseren van activiteiten ter ontspanning steeds moeilijker.


Busreis

Op de wekelijkse trainingsavonden werd de conditie verbeterd en ieder jaar werd een busreis georganiseerd met een toeristische bestemming in Nederland of België.

In de eerste twintig jaar groeide de vereniging naar een ledenaantal van rond de tachtig. Het bestuur opereerde in de beginjaren in wisselende samenstellingen, soms ook gedwongen.

Zo bleek tot verrassing van het bestuur dat de penningmeester verhuisd was. Op zich niets bijzonders, maar ook de kas bleek meegenomen en het nieuwe adres was onbekend. Na enig speurwerk van voorzitter Meeuw Letterman bleek de penningmeester in Zeeland te wonen. Toch bleek het nog lastig om de kas terug te krijgen, maar na enkele aanmaningen werd deze alsnog midden in de nacht thuisbezorgd bij de voorzitter.

Enkele jaren later deed zich een zelfde situatie voor met de secretaris, die ook alle correspondentie en documenten met zich mee nam. Helaas is daar niets meer van teruggekomen of gevonden.

Dalend ledental

In de jaren negentig daalde het ledenaantal tot rond de vijftig, rond 2005 was dit al gedaald tot veertig en in 2009 stonden nog maar krap dertig scheidsrechters en oud-scheidsrechters op de ledenlijst. Het huidige ledenbestand bedraagt 31.

Arthur Ebink: “Het is voor mij moeilijk om te zeggen wat de COVS in de afgelopen 55 jaar voor de vereniging heeft betekend. Ik kan alleen maar spreken over de laatste tien jaar, waarin ik als voorzitter de COVS-districtsvergaderingen heb bijgewoond. Daar werd van alles besproken over het wel en wee van de COVS en hoe de verenigingen een bijdrage konden leveren aan de diverse activiteiten, zoals de voetbalkampioenschappen en spelregelwedstrijden.

Adri Letterman (links)wordt gehuldigd als erelid en ontvangt de COVS-speld voor 50 jaar lid COVS. Rechts voorzitter Arthur Ebink.


Eind jaren negentig en de eerste jaren van deze eeuw werd regelmatig deelgenomen aan het zaalvoetbalkampioenschap van district West II.

Spelregels werden één keer per maand na afloop van de training geoefend door het beantwoorden van vragen. Dit lukte helaas niet altijd en zeker de laatste jaren werd dit niet meer georganiseerd.”


Training

Elke woensdagavond werd getraind op de accommodatie van voetbalvereniging SHO in Oud-Beijerland onder leiding van een gediplomeerde trainer. Bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen, nieuwjaarsrecepties en trainingsavonden vonden ook plaats op deze accommodatie.

Feesten werden gehouden op aparte locaties of in de kantine van één van de drie Oud-Beijerlandse voetbalverenigingen.


Ontspanningscommissie

In het verleden werd door de ontspanningscommissie jaarlijks in juni een busreis georganiseerd en in november een gourmet-avond. De busreizen waren hét hoogtepunt van het seizoen. Adri Letterman was de drijvende kracht en organiseerde als lid van de ontspanningscommissie menig aantrekkelijke bestemming. Door het afnemende ledenaantal werd de laatste tien jaar geen busreis meer georganiseerd.

In het begin van deze eeuw werd ook nog een aantal jaren gestreden om de Letterman-bokaal. Deze wisselbeker is genoemd naar oprichter en eerste voorzitter Meeuw Letterman. “In een voetbalwedstrijd tussen scheidsrechters van onze vereniging en vertegenwoordigers van voetbalverenigingen uit Oud-Beijerland werd om de eer gestreden”, aldus Ebink.


Feesten

Clubavonden bestonden niet echt, maar natuurlijk werd na de wekelijkse training wel uitvoerig gediscussieerd over de ervaringen van de aanwezige scheidsrechters of over situaties uit het betaald voetbal, zowel nationaal als internationaal.

Feesten werden georganiseerd rondom jubilea en ter afsluiting van het seizoen.

Tijdens de algemene ledenvergaderingen werden jubilarissen gehuldigd en sinds een aantal jaren werden door de KNVB ook scheidsrechters gehuldigd die een bepaalde staat van dienst hadden bereikt.


Ereleden

De vereniging heeft drie ereleden, namelijk Herman Selhorst, Adri Letterman en Wim Biesheuvel. Tevens zijn de heren Selhorst en Biesheuvel door de COVS district West II onderscheiden met de Zilveren Scheidsrechter.

Verder zijn Adri Letterman en Hans Reedijk door de KNVB benoemd tot Scheidsrechter van Verdienste.


De ontbinding

Het laatste bestuur bestaat uit Arthur Ebink (voorzitter en secretaris), Danny Kaijen (penningmeester) en de leden Wim Biesheuvel en Aad Horstmans.

Tijdens de algemene ledenvergadering in april 2018 bleek het niet meer mogelijk om aftredende bestuursleden te vervangen. De toen aanwezige leden hebben besproken hoe nu verder te gaan. Omdat ook de trainingsopkomst tot een dieptepunt was gedaald, moest de conclusie getrokken worden dat de vereniging geen basis meer heeft om te blijven bestaan.

De vereniging houdt op te bestaan per 31 december 2018, dat is besloten op een buitengewone ledenvergadering op 5 september 2018.


Batig saldo

Het batig saldo zal besteed worden aan een afsluitende ‘feestavond’ en aan een aantal goede doelen, die op deze buitengewone ledenvergadering door de aanwezige leden zijn benoemd. Ongeveer de helft van het huidige ledenaantal sluit zich aan bij de Rotterdamse Scheidsrechtersvereniging (RSV). De overige leden beëindigen hun lidmaatschap van de COVS.

V.l.n.r. bestuurslid Aad Horstmans, bestuurslid en erelid Wim Biesheuvel en voormalig bestuurslid en erelid Herman Selhorst.

Onze clubvlag....die dus niet meer zal wapperen.