Ambassadeur van de KNVB

Door LEO BLANK


De KNVB zoekt ambassadeurs. Elders in deze editie van De Scheidsrechter valt daar alles over te lezen. Voor die rol heeft de bond het vizier gericht op ons als scheidsrechters.

Wat er nu precies van het arbitersgilde verwacht wordt is nog lang niet duidelijk. Dat erkent de KNVB zelf ook. Het hele idee erachter moet nog verder worden uitgewerkt. We zitten nog maar aan het begin van een lang traject.

Wat in ieder geval duidelijk is, is dat de bond beseft dat scheidsrechters bij uitstek als vertegenwoordigers van de KNVB een belangrijke functie kunnen vervullen. Waar clubs nogal eens klagen over de afstand tot de bond, zowel fysiek als via telefoon of e-mail, zijn scheidsrechters wekelijks in levende lijve aanwezig op de honderden sportcomplexen.


Maar zien wij zelf een toegevoegde waarde voor ons weggelegd als ambassadeurs van de ‘grote’ KNVB? Pakken wij niet ieder weekend trouw onze tas in, stappen in de auto en rijden naar een vereniging uitsluitend om onze wedstrijd te fluiten? Is niet onze enige drijfveer vooral om die wedstrijd tot een goed einde te brengen, na afloop bedankt te worden door spelers en trainers, in de bestuurskamer nog iets te drinken om vervolgens weer huiswaarts te keren?

Of ligt hier inderdaad, zoals de bond veronderstelt, een uitgelezen kans om ons ‘vak’ een meerwaarde mee te geven? Hoe die er precies moet gaan uitzien en op welke wijze daaraan door ons als goedwillende vrijwilligers inhoud kan worden gegeven blijft vooralsnog heel vaag.

Logisch daarom dat er voor de drie informatiebijeenkomsten die de KNVB in het land in september belegde amper belangstelling was van de kant van de doelgroep waarop wordt gemikt. Mensen lopen pas ergens warm voor iets als vooraf duidelijk is wat het doel is waarnaar wordt gestreefd.


Kortom, er is voor de initiatienemers nog veel werk te verzetten. Zodra de gedachte meer handen en voeten krijgt en ook de vorm duidelijker wordt, ligt er mogelijk iets moois in het verschiet. Het is vooral aan de KNVB, in samenwerking met onze COVS, om op korte termijn met concretere voorstellen te komen. Anders dreigt een vroege dood voor een plan dat alle partijen misschien wel veel voordeel kan brengen.