Scheidsrechter als ambassadeur KNVB

Door LEO BLANK

Scheidsrechters kunnen ideale ambassadeurs zijn van de KNVB. Ze zijn met z’n duizenden en bezoeken ieder weekend een voetbalcomplex om een wedstrijd in goede banen te leiden. Maar om die rol goed te kunnen vervullen en met overtuiging het visitekaartje van de bond te zijn is meer nodig dan een simpele aanwijzing vanuit Zeist.

Foto boven: Marco Groen, derde van links. Geheel links Pol Hinke, voorzitter COVS.

Dat beseft Marco Groen (57) als geen ander. Hij is leider van het project ‘De ambassadeursrol van de scheidsrechter amateurvoetbal’. In bijgaand interview licht Groen het hoe en waarom toe van het initiatief.


Waar komt het idee van die ambassadeursol vandaan?

“Een jaar of zeven geleden ontstond bij de KNVB de gedachte dat de bond meer moet doen dan bijvoorbeeld speelschema’s versturen en wekelijks scheidsrechters aanstellen. Direct contact met clubs, trainers en spelers was en is er onvoldoende. ‘Zij daar in Zeist’ willen we gaandeweg ombuigen naar ‘Wij als KNVB’. Dat houdt in dat de bond een nauwere relatie moet opbouwen met ‘het veld’.”


En daar zien jullie dus een rol weggelegd voor de scheidsrechter. Hoe?

“Vanaf maart dit jaar zijn we als KNVB het gesprek aangegaan met alle betrokkenen bij het voetbalspel. Clubs, trainers, scheidsrechters. Samen zijn we verantwoordelijk voor een goed en sportief verloop van wedstrijden. Al snel kwamen we er als bond achter dat onze KNVB-scheidsrechters de ideale ambassadeurs van de KNVB kunnen zijn. Zij komen wekelijks op sportcomplexen. Door hun houding en gedrag kunnen zij hét visitekaartje van de bond zijn.”


Hoe zou je dat kunnen bereiken?

“Dat is natuurlijk niet van vandaag op morgen geregeld. We zitten net in het beginstadium van het traject. Wij als bond moeten weten wat de scheidsrechter van ons verwacht. En andersom: wat verwachten wij van onze scheidsrechters? Daar is eigenlijk nooit zo erg over nagedacht. Waarom vinden ze fluiten zo leuk? Wat zijn hun drijfveren om de fluit wekelijks ter hand te nemen? Kortom, wie is de mens die achter de arbiter

schuil gaat? Dat soort aspecten moet je eerst onderzoeken voordat de rol van ambassadeur gestalte kan worden gegeven


Hoe kom je daar achter?

“Door direct in gesprek te gaan met de scheidsrechters. Ze moeten trots zijn om KNVB-official te zijn. En ze moeten zich gewaardeerd voelen door de bond. Met plezier hun wedstrijden leiden. Een student psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaat daar de komende maanden onderzoek naar doen. We weten eigenlijk weinig tot niets over wat scheidsrechters drijft om hun hobby uit te oefenen. We houden een of twee keer per jaar een tevredenheidsonderzoek. Maar dan kom je niet veel verder dan bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de medewerkers op het bondsbureau en het pakket wedstrijden dat ze krijgen toegedeeld. Met dat onderzoek willen we een stap verder gaan.”


Hoe gaat het nu verder?

“In september zouden er in drie steunpunten van de KNVB (Oost, West en Zuid) bijeenkomst worden gehouden met belangstellende scheidsrechters. Helaas was de interesse nog minimaal. Alleen in Zwolle zijn we bijeengekomen. Ook COVS-voorzitter Pol Hinke was daarbij. Want de belangenorganisatie van scheidsrechters is nauw betrokken bij dit project. We streven ernaar om in december een nieuwe poging te wagen. Daarover praten we nu met de COVS. Wat is de beste manier om zoveel mogelijk amateurscheidsrechters te bereiken? Daarbij kunnen de regionale scheidsrechtersverenigingen een prima rol vervullen. Overigens kan dat onderzoek over de mens achter de scheidsrechter ook interessante informatie opleveren die we kunnen inzetten bij opleidingen en werving van nieuwe scheidsrechters.”

COVS denkt graag mee met KNVB


COVS-voorzitter Pol Hinke is positief over het initiatief van de KNVB:  “De COVS denkt graag met de KNVB mee over de rol van scheidsrechters als ambassadeur van de KNVB. Het biedt kansen om de relatie tussen scheidsrechters en de KNVB, maar zeker ook met andere partijen (trainers, voetbalclubs, etc.), te versterken.”

Hij vervolgt: “Heel belangrijk daarbij is dat scheidsrechters zich gehoord voelen. Als scheidsrechter kun je alleen ambassadeur zijn als  je ook trots bent op de organisatie waar je ambassadeur van bent. Dat ben je als je er ook echt onderdeel van bent. Met de KNVB zijn we daarom in gesprek over de manier waarop we scheidsrechters en de KNVB dichter bij elkaar kunnen brengen, waarbij we een gezamenlijk doel (voetbalwedstrijden op een prettige manier voor alle betrokkenen laten verlopen) hebben.”

Hinke: “Het uitgangspunt van de KNVB is daarbij dat iedereen die bij een wedstrijd betrokken is, de gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor een prettige wedstrijd. Dat is een gezonde gedachte om als basis te dienen, het spreekt aan dat alle betrokkenen een rol hebben bij een goed verloop van de wedstrijd en niet alleen de scheidsrechters en de KNVB. Goed contact tussen alle partijen is dan cruciaal!”