In Memoriam
Gerben Koeslag

door ARIE DEN DULK


Vele COVS’ers werden begin oktober opgeschrikt door het bericht van het onverwachte overlijden van Gerben Koeslag. In district Oost geen onbekende in de scheidsrechterswereld. Scheidsrechtersvereniging Doetinchem plaatste een In Memoriam waarin werd opgesomd wat hij voor deze vereniging in het bijzonder en voor de scheidsrechterij in het algemeen heeft betekend. Wij zullen dat hier niet herhalen.


Maar Gerben was ook een landelijk bekekende COVS’er. Want jarenlang vertegenwoordigde hij district Oost in het VCN, het landelijke bestuur van de COVS. Hij had zitting in het VCN in een roerige tijd. Wie anders dan Johan Dollekamp, een streekgenoot en destijds voorzitter van het VCN en inmiddels erelid COVS, kende Gerben beter.


Johan: “Gerben ken ik uit de periode dat hij voorzitter van de scheidsrechtersvereniging Doetinchem was en ik vice-voorzitter van de KNVB district Oost. Wij troffen elkaar dikwijls bij jubilea en kampioensrecepties van voetbalverenigingen en zaten dan meestal aan dezelfde tafel. Toen reeds ontstond er een band tussen ons.
Toen de COVS in een bestuurscrisis kwam, sprong Gerben er met al zijn enthousiasme meteen in en gaf de contouren aan voor een interimbestuur. Vanaf 2006 tot de jaarvergadering van 2007 heeft hij daar veel energie en ontelbare uren in gestoken. Uiteindelijk leidde dat tot het voorstel voor de vorming een compleet nieuw bestuur. In die periode heeft hij mij ook benaderd om voorzitter te worden. Samen met hem heb ik toen enkele gesprekken gevoerd met mijn voorganger Theo Solen.
Ook de voorzitter van de vertrouwenscommissie Reinier Plante heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. Uiteindelijk leidde dat tijdens het 75-jarig jubileum tot een bijna volledig nieuw bestuur. Samen waren we tot de conclusie gekomen dat we alle energie dienden te steken in het herwinnen van het vertrouwen en het creëren van rust binnen de verschillende COVS-gelederen.

Zelf ging ik er volledig blanco in. Maar de kennis van Gerben heeft mij vooral in de beginperiode een uitstekend inzicht in de organisatie gegeven. Daarnaast was hij gedurende mijn voorzittersschap mijn steun en toeverlaat. Op het juiste moment kon ik dankbaar gebruik maken van zijn know how. Gerben heeft er voor gezorgd dat de verstoorde verhouding met de KNVB hersteld werd.”


“Jarenlang heeft hij als lid van de Hoofdcommissie Scheidsrechterszaken de belangen van de COVS en haar leden In Zeist behartigd. Ook de terugkeer van de Scheidsrechtersvereniging Helmond binnen de COVS hebben wij grotendeels aan Gerben te danken.
Toen het nieuwe bestuur in 2008 tot de ontdekking kwam dat het secretariaat een kwalitatieve verbetering behoefde, slaagde Gerben er in Willie Peijnenburg binnen te halen.”


“Gerben heeft  vanaf 2006 tot 2016 heel veel tijd en energie in de organisatie gestoken en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de bestuurlijke rust binnen de COVS. Sportiviteit, enthousiasme en eerlijkheid waren zijn sterkste eigenschappen.”

Gerben Koeslag treedt in 2016 af als landelijk bestuurder. Foto Christ van de Donk.