Voorwoord

Lezingen en clinics, een van de vele activiteiten die COVS-verenigingen organiseren. Zoals hier bij HZOD in Drente.

door POL HINKE

Voorzitter COVS Nederland


Seizoensopening


De eerste beker- en competitiewedstrijden zitten er alweer op, toch wil ik jullie vanaf deze plaats alsnog een heel goed seizoen toewensen. Ook voor de COVS is het nieuwe seizoen begonnen. In dit voorwoord neem ik jullie mee in de plannen voor het komende jaar.


In het komende seizoen willen we vergaande afspraken maken met de KNVB over samenwerking rondom de opleidingen en scholing van scheidsrechters. Ik geloof erin dat de KNVB en de COVS elkaar kunnen versterken, met als gevolg dat de Nederlandse scheidrechters nog beter op hun taak worden voorbereid dan nu al het geval is. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat de gesprekken met de KNVB over dit onderwerp wel met vallen en opstaan plaatsvinden, nog niet altijd zitten we op één lijn. Maar de intentie om tot inniger samenwerking te komen is er aan beide kanten en omdat die intentie er is, blijven we met elkaar in gesprek en hebben we er vertrouwen in dat dit gaat leiden tot een mooie samenwerking. Ik verwacht dat de scheidsrechter in de loop van het komende seizoen er meer van gaat merken dat KNVB en COVS hier samen optrekken.


COVS-congres in Oost

Na het afgelopen jaar een succesvol congres te hebben georganiseerd in het district Noord, zal dit jaar in district Oost het COVS-congres gaan plaatsvinden. Het congres belooft een zeer leerzame dag voor alle scheidsrechters te worden! Hou daarom 12 januari 2019 alvast vrij in je agenda.


Clinics

Datzelfde geldt voor de clinics die betaaldvoetbalscheidsrechters zullen verzorgen bij verschillende scheidsrechtersverenigingen in de Week van de Scheidsrechter, van 6 t/m 14 oktober. Met de COVS-groepen is afgesproken dat deze clinics ook toegankelijk zijn voor leden van andere COVS-verenigingen en verenigingsscheidsrechters. Hou dus goed in de gaten waar in jouw regio deze clinics plaatsvinden of vraag hiernaar bij het bestuur van je eigen vereniging.


Samen

De samenwerking tussen verschillende COVS-verenigingen willen we het komende seizoen meer zichtbaar maken voor jullie als lid. Dat betekent dat niet alleen bij de clinics ook leden van andere verenigingen welkom zijn, maar ook bij andere activiteiten die door een COVS-groep worden georganiseerd. Dat gaat over bijvoorbeeld een lezing, maar ook over trainingen waar geoefend wordt met de FIFA-test. Op die manier kunnen scheidsrechters op verschillende momenten in het jaar hele leerzame activiteiten bijwonen en zo werken aan hun ontwikkeling. Dat hoeft dus niet altijd bij je eigen vereniging te zijn.


Belangen

Jullie mogen daarnaast van de COVS verwachten dat we de opbouwend kritische luis-in-de-pels blijven bij de KNVB. Dat betekent dat we vragen stellen en onvrede van scheidsrechters ter sprake brengen bij de KNVB, zodat uw belangen ook daar goed behartigd worden. We doen dat niet vanuit de loopgraven, maar vanuit een goede relatie gebaseerd op wederzijds vertrouwen met de KNVB. En hoewel het seizoen nog pril is hebben we op die manier al aandacht gevraagd voor de evaluatie van de promoties en degradaties, het aanstellingsbeleid van de jeugdgroepen bij de bekerwedstrijden in Zuid en gaan we de komende week met enkele scheidsrechters die zich daarvoor hebben aangemeld in gesprek met de KNVB over de relatie tussen de scheidsrechters, de KNVB, de COVS en de voetbalverenigingen met als doel om ervoor te zorgen dat iedereen die iets doet rondom een voetbalwedstrijd, zich gewaardeerd voelt.


Kortom, ik heb zin in het nieuwe seizoen en alles wat ons daarin te wachten staat. Maak er allemaal een mooi seizoen van, waarin je zo goed mogelijke prestaties levert op de velden, maar vergeet vooral niet te genieten en plezier te hebben van onze fantastische hobby!