Van de bestuurstafel...

Besluiten JAV COVS Nederland

door PIETER-JAN JANSSEN

Secretaris COVS Nederland


Zaterdag 8 september vond de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de COVS plaats in het Afas-theater in Leusden. Op een andere plaats in De Scheidsrechter leest u hier meer over, hieronder de belangrijkste besluiten die door de JAV zijn genomen:

  • Het NK veldvoetbal voor COVS-teams zal voortaan gespeeld worden als 7 tegen 7 toernooi (als pilot was dit de afgelopen twee jaar ook al het geval).
  • Vanaf 1 januari 2019 zal er geen papieren versie van De Scheidsrechter meer verzorgd worden door de COVS. Wel blijft de mogelijkheid bestaan een PDF-bestand van De Scheidsrechter te downloaden en te printen.
  • Thon Harte en Piet Tiggelaar werden benoemd tot Lid van Verdienste van de COVS.
  • Ron de Bruin werd gekozen als nieuw lid van het Verenigingsbestuur COVS Nederland (VCN) namens West I. René Kiebert werd herkozen als VCN-lid namens West II.


Brief naar de KNVB over evaluatie promotie/degradatie

Eind augustus heeft het bestuur van COVS Nederland (VCN) een brief verstuurd naar de afdeling arbitrage van de KNVB waarin gevraagd wordt of en hoe de gang van zaken rondom promotie/degradatie wordt geëvalueerd.


Concreet heeft het VCN in de brief de volgende vragen gesteld:

1. Worden in alle districten en op landelijk niveau de procedures en besluiten over promotie en degradatie geëvalueerd?

2. Wat zijn de uitkomsten van deze evaluaties geweest?

3. Welke knelpunten zijn er uit deze evaluaties naar voren gekomen en op welke manier wordt er vanuit deze knelpunten lering getrokken voor de toekomst?

4. Hoeveel bezwaren zijn er door scheidsrechters gemaakt en wat was de aard van deze bezwaren?

5. In de jeugdgroep ZA-JB landelijke lijst/West I is er een situatie aan de hand geweest waarin scheidsrechters eerst wel toen toch weer niet gedegradeerd waren, onder andere op basis van het wel/niet gevolgd hebben van de SOII-opleiding.

a. Hoe kijkt de KNVB op deze situatie terug? Welke lering wordt hieruit getrokken?

b. In deze situatie bleek dat het vergroten van de groep vanuit West I geen optie was, terwijl dezelfde groep in West II wel uit een groter aantal scheidsrechters bestaat. Klopt dit en zo ja, waarom was dit geen optie en hoe ontstaan deze verschillen in groepsgrootte?


Het VCN heeft daarnaast benadrukt dat de COVS graag samen met de KNVB verder werkt op de ingeslagen weg om de beoordeling en begeleiding van scheidsrechter te vernieuwen.

Er is nog geen antwoord van de KNVB, dat wordt elk moment verwacht.


Namens het bestuur van COVS Nederland,


Pol Hinke, voorzitter,
Jos Straver, penningmeester,
Pieter-Jan Janssen, secretaris