Regionieuws Noord

Regionieuws Noord

Voetbalclubs uit Emmen ondertekenen convenant

Door THEO HEIN


Zeven clubs uit de gemeente Emmen hebben deze maand in het stadion van FC Emmen hun handtekening gezet onder het voetbalconvenant. Hierin zijn onder meer afspraken vastgelegd over samenwerking, arbitrage, respect en discriminatie. Het convenant, een initiatief van scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuidoost Drenthe (HZOD), moet leiden tot een veiliger en plezieriger sportklimaat.


Vol lof

Sportwethouder René van der Weide toonde zich bij de presentatie vol lof over het samenwerkingsverband tussen HZOD en deelnemende clubs. Hij noemde het belangrijk dat er van onderaf wordt gewerkt aan een goed sportklimaat dat de harten van sporters, bestuurders en ouders aanspreekt. Maar ook waarin iedereen zijn verantwoordelijk kent. “Op deze manier maken we het mogelijk dat iedereen zich kan ontplooien en kan genieten van de sport in Emmen. Op welk niveau dan ook.”


Opleiden en begeleiden

HZOD-voorzitter Theo Hein verwacht veel van het convenant. “Bottom up in plaats van top down: het moet breed gedragen worden en niet van bovenaf worden opgelegd.” Samenwerken kan volgens Hein op velerlei terrein. “Denk onder meer aan het werven en opleiden van clubscheidsrechters of het ondersteunen van scheidsrechterscoördinatoren. Uiteraard ligt het accent ook op Fair Play. Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen, maar die mooie emoties kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Met dit convenant willen we ook een veilige en prettige omgeving creëren voor spelers, vrijwilligers, supporters en bezoekers.”


Kevin Blom

Na de pauze verzorgde betaald voetbalscheidsrechter Kevin Blom een boeiende lezing over zijn loopbaan als internationaal toparbiter. Blom ging ook nader in op de Video Assistent Referee (VAR) en schotelde de ruim honderd aanwezigen aan de hand van beelden een aantal spelregelvragen voor.

Theo Hein (links) ondertekent het convenant namens HZOD.

HZOD continueert ontwikkeltraject scheidsrechters

Door THEO HEIN


Scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuid-Oost Drenthe (HZOD) start voor het vijfde achtereenvolgende jaar met het ontwikkeltraject voor jonge veelbelovende scheidsrechters en beginnende scheidsrechters.

Naast de reguliere rapportage en begeleiding vanuit de KNVB, wil de HZOD beloftevolle scheidsrechters extra begeleiding bieden. “Ontdekken van talent is een vak, maar talent behouden en ontwikkelen is een kunst. Dat vraagt om maatwerk. Doelstelling is om onze groep veelbelovende scheidsrechters en beginnende scheidsrechters zo intensief mogelijk te ondersteunen. Het ultieme doel is om ze in de nabije toekomst zo hoog mogelijk te laten fluiten”, zegt voorzitter Theo Hein van HZOD.


Pittige klus

Hein: “Arbitrage is een schitterende hobby, maar ook een pittige klus. Echte talenten zijn diegenen die het graagst willen. Dat gevoel zit vaak heel diep. Als scheidsrechter moet je een ontwikkeling willen doormaken. In jezelf willen investeren.” Het ontwikkeltraject van HZOD is volgens hem geen speeltuin waarin nog niet al te veel van de jonge arbiters wordt verwacht. “Het is een kweekvijver van echte gemotiveerde, beloftevolle scheidsrechters. Zij laten zich vooral kenmerken door de voldoening en het plezier dat ze halen uit het zijn van scheidsrechter. Ze willen zich constant verbeteren en het beste zijn in wat ze doen”, aldus Theo Hein.


Ervaren coaches

De ervaren coaches van de HZOD zullen de scheidsrechters uit het ontwikkeltraject minimaal vier keer in het seizoen bezoeken. “Er wordt een coachverslag gemaakt en de scheidsrechter maakt op zijn beurt een zelfreflectieverslag.” Zelfreflectie noemt Hein voor een scheidsrechter van essentiële betekenis. “De opdracht is: kijk je naar jezelf en beoordeel jezelf op je functioneren. En dat kan op alle fronten en op alle facetten. Het gaat er niet om dat de scheidsrechter dat negatief doet of alleen positief, het gaat erom dat hij naar zichzelf kijkt. Als een scheidsrechter doelen heeft gesteld kan hij beoordelen of hij op weg naar die doelen is. Het is goed om af en toe naar jezelf te kijken en te zien hoe ver je bent, waar je staat, wat je zou kunnen veranderen om het nog beter te maken. Scheidsrechters zonder zelfreflectie hebben nooit zelf oorzaak aan wat er fout gaat, het ligt altijd aan de ander.”


Gepromoveerd

Het initiatief van HZOD werpt duidelijk zijn vruchten af. Hein: “Vorig seizoen hebben wij gezien dat alle deelnemers zijn gepromoveerd. Ook dit seizoen proberen wij dit resultaat weer op 100 procent te krijgen. De begeleiding vanuit de KNVB staat geheel los van de coaching van de COVS. Het zijn gescheiden verantwoordelijkheden en onze rol is vooral gericht op extra ondersteuning.”


Achterste rij v.l.n.r. de scheidsrechtersbegeleiders Wubbo Warrink, Jan Postema, Jan Keen, Herman Wesseling en Harry Kuipers. De voorste rij v.l.n.r. de scheidsrechters uit het HZOD-ontwikkelingstraject Danny de Haas, Elwin Langenberg, Bart Zinger, Jeffrey Lubberts en Mika Assen.

Veel belangstelling spelregelbijeenkomst HZOD

Door THEO HEIN


Voorafgaande aan de start van het nieuwe voetbalseizoen organiseerde scheidsrechtersvereniging HZOD een spelregelbijeenkomst voor KNVB-scheidsrechters, clubscheidsrechters en clubassistenten.

Spelregelkenner Anton Panneman uit Muntendam behandelde in clubhuis De Meerfluit een aantal nieuwe spelregels, die vanaf 1 juni van kracht zijn. Verder bracht Panneman de bestaande spelregels onder de aandacht en hield hij een boeiend verhaal over de invoering van de Video Assistant Referee (VAR).


Beeldfragmenten

Naast de basistheorie bevatte de presentatie veel interessante beeldfragmenten. Uiteraard was er voldoende ruimte om vragen te stellen . Aan het eind kregen de ruim veertig aanwezige arbiters vijftien pittige spelregelvragen voorgeschoteld.

Voorzitter Theo Hein sprak van een geslaagde avond. “Een gedegen spelregelkennis is de basis voor iedere scheidsrechter en daarom zijn we blij met deze grote opkomst.”

Naast de theorie schenkt HZOD ook veel aandacht aan de conditionele aspecten. De leden van de scheidsrechtersvereniging trainen elke dinsdagavond op sportpark De Meerdijk. Belangstellenden zijn welkom om deel te nemen. Telkens verzamelen om 18.45 uur bij het clubhuis.

Aandachtige luisteraars in Emmen.

Dick Lukkien laat scheidsrechters zweten

Door JAN HOOGE


Voor de vijfde keer in successie verzorgde de hoofdtrainer van FC Emmen een training voor de voetbalscheidsrechters van Hondsrug Zuidoost Drenthe (HZOD). Het eerste lustrum kon rekenen op veel belangstelling.

Bijna dertig scheidsrechters verzamelden zich in de Oude Meerdijk voor een pittige training onder leiding van hoofdtrainer Dick Lukkien en assistent-trainer Casper Goedkoop. Er werd gestart met een warming up. Verschillende trainingsvormen kwamen vervolgens aan de orde, afwisselend met en zonder de bal. Lukkien liet de scheidsrechters flink in het zweet werken. De training werd afgesloten met een onderlinge wedstrijd, waarbij Lukkien en Goedkoop als keeper optraden.


Lezing Ben Haverkort

Na afloop sloot FC Emmen-directeur Ben Haverkort zich bij de groep aan. De oud-profarbiter blikte in het clubhuis van de HZOD terug op de wijze hoe FC Emmen de eredivisie heeft weten te bereiken. Na de eclatante promotie is de doelstelling dit seizoen klip en klaar: handhaven in de eredivisie.

Raptim geeft clubarbitrage boost

Door THEO HEIN


Dankzij het samenwerkingsverband met de scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuid Oost (HZO) Drenthe is de v.v. Raptim zes gecertificeerde verenigingsscheidsrechters rijker.

In de kantine van de Coevorder voetbalclub kregen de cursisten uit handen van voorzitter Theo Hein van HZOD het scheidsrechterscertificaat uitgereikt. Docent Edgar Voortman van de scheidsrechtersvereniging bracht de cursisten tijdens een drietal lesavonden alle fijne kneepjes van de voetbalarbitrage bij.

Theo Hein is tevreden over de nieuwe maatwerkcursus die bij Raptim is gegeven. “Alle facetten van de voetbalarbitrage zijn hier op een duidelijke wijze aan de orde gekomen. Denk hierbij onder meer aan de competenties waar een scheidsrechter aan moet voldoen, spelregelkennis, het volgen en positie kiezen in het veld, de wijze van communicatie en procedures rondom wisselspelers. De opzet van onze cursussen is er vooral op gericht dat arbiters met meer zelfvertrouwen de wedstrijden leiden. Dat werkt motiverend en zal uiteindelijk ook het plezier vergroten.”

Ook bij het opzetten van een gestructureerd arbitragebeleid kan de scheidsrechtersvereniging de clubs met raad en daad terzijde staan. Hein verwees in zijn toespraak onder meer naar het vorige week in de gemeente Emmen ondertekende Samenwerkingsconvenant Voetbalarbitrage.


Docent Edgar Voortman van de HZO Drenthe bracht de cursisten tijdens een drietal lesavonden alle fijne kneepjes van de voetbalarbitrage bij. Dankzij de samenwerking met HZOD is de v.v. Raptim zes gecertificeerde verenigingsscheidsrechter rijker.

HZOD sluit zich aan bij Drents Verbond

Door THEO HEIN


Scheidsrechtersvereniging Hondsrug Zuid Oost Drenthe (HZOD) is lid geworden van het Drents Verbond. Tijdens de open dag van FC Emmen ondertekende HZOD-voorzitter Theo Hein, samen met FC Emmen-directeur Ben Haverkort en Jos van Hees (lid Raad van Advies Drents Verbond), de samenwerkingsovereenkomst.


Drents Verbond

Het Drents Verbond wil de samenwerking tussen FC Emmen en de amateurverenigingen in haar regio op een hoger plan brengen waar alle betrokken partijen baat bij hebben, zowel op sportief, financieel, organisatorisch als maatschappelijk vlak. Middels het Drents Verbond zal de binding van zowel FC Emmen als de amateurverenigingen met de regio worden versterkt en een sportief bolwerk worden gevormd.


Meer aandacht

Theo Hein verwacht met zijn scheidsrechtersvereniging een belangrijke bijdrage te kunnen leveren. “Er komt steeds meer aandacht binnen voetbalverenigingen voor de scheidsrechters. Goed opgeleide, jonge en fitte scheidsrechters worden gezien als een visitekaartje voor de vereniging. Meer en meer voetbalverenigingen gaan succesvol aan de slag met het implementeren van arbitragebeleid en de aansturing en begeleiding van verenigingsscheidsrechters. Dankzij ons lidmaatschap van het Drents Verbond kunnen we onze kennis en kunde uitrollen en bundelen. Op deze wijze kunnen we een goed arbitragebeleid binnen de vereniging voor de toekomst waarborgen.”

De HZOD is volgens Theo Hein in staat binnen de vereniging een veilig ontwikkelklimaat neer te zetten voor de clubscheidsrechters en hun begeleiders. “Dit gebeurt door middel van het organiseren van activiteiten voor scheidsrechters, zoals cursussen, spelregelavonden en trainingen.”