Redactioneel

door ARIE DEN DULK


De redactie van De Scheidsrechter maakt een frisse start na de lange zomerstop. Fris in die zin dat we na bijna vier jaar naar een nieuwe productiewijze zijn gegaan, een ander format. De digitale productiewereld blijft zich ontwikkelen, nieuwe technieken zorgen voor een gebruiksvriendelijker opmaak. Dat is voor ons nu nog erg wennen, maar gaat op den duur zijn vruchten afwerpen.

Sommige communicatievormen gaan nog via de dobbelsteen getuige de foto boven.


Voor jullie als lezers zal het ook even wennen zijn. De gebruikelijke navigatiebalk rechts is verdwenen. Daar zitten nu de pijlen die je naar andere pagina’s brengt. De scrollpijl zit onderop. En links onderin kun je naar andere edities.

Mocht je dat nog eens allemaal willen nalezen en uitproberen dan zie je onderin deze pagina de button ‘uitleg’ die je naar de ‘help’pagina brengt. Daar wordt nog een uit de doeken gedaan hoe je dit magazine kunt lezen.

Deze verandering leidt uiteindelijke tot een bijna perfecte weergave op tabloid en smart phone. Een goede schaling is noodzakelijk omdat onderzoek uitwijst dat steeds meer lezers het blad via de smart phone lezen.


Dan de inhoud. In deze editie aandacht voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de COVS. In een foto-impressie van deze bijeenkomst krijg je een indruk hoe het er aan toe ging daar in Leusden. Het ging er heel anders aan toe dan gebruikelijk. In de rubriek Van de bestuurstafel wordt de vergadering inhoudelijk uitgelegd.


Nu er een ware uitstroom heeft plaatsgevonden van Eredivisiescheidsrechters is het tijd voor een nieuwe lichting. Joey Kooij komt aan het woord als een van de aanstormende Eredivisietoppers en ook Erwin Blank maakte inmiddels zijn debuut in de Eredivisie.

In de rubriek Spotlight op… gaat de aandacht naar Max Kok. Bernard Schenk interviewde hem in het thuishonk van de Maastrichtse Scheidsrechtersvereniging in stadion De Geusselt.


Als redactie mochten wij een kijkje nemen in het zenuwcentrum van de Videoscheidsrechter. Leo Blank toog gewapend met fototoestel naar Zeist en kwam in de wondere wereld van de VAR. Een splinternieuwe, uiterst modern opgezette ruimte waar het duizelt van de beeldschermen. In het twee pagina’s tellende artikel probeert Leo zijn indrukken op papier te zetten. Een fraaie serie foto’s completeert deze reportage.


In de rubriek De Fitte Scheids tipt Harry van Etten je over het Sportmedisch Centrum van de KNVB waar je je in fysieke zin kunt laten testen. De laatste spelregelwijzigingen krijg je van Dick Visser, voorzitter van de LCS, Landelijke Commissie Spelregels.


Voorts een vooraankondiging Arbitragecongres district Oost op 12 januari 2019 voor alle betrokkenen van de arbitrage in districte Oost. En de Week van de Scheidsrechter komt er weer aan. Van 6-14 oktober zijn er diverse activiteiten. Zie hiervoor de opsomming.

Foto boven: Voorzitter Pol Hinke communiceert tijdens de JAV via de dobbelsteen. Foto Wim Boeren.

Redactie De Scheidsrechter


Arie den Dulk en Leo Blank