Dik tevreden?

Door LEO BLANK


Begin deze maand verzond de KNVB een nogal jubelend bericht naar onder anderen verenigingsfunctionarissen en scheidsrechters over de dienstverlening van de bond. Deze jaarlijkse servicemeting moet ‘Zeist’ inzicht geven in de mate van tevredenheid in het veld over service en diensten van KNVB-medewerkers.

Wat blijkt? Maar liefst 72 procent van de deelnemers aan het onderzoek is (zeer) tevreden over de werkwijze van de bond. Dat is een gemiddeld percentage. Van de bestuurders van clubs bijvoorbeeld is zelfs 84 procent content. Maar bij de scheidsrechtercoördinatoren van de voetbalverenigingen is dat maar iets meer dan de helft (58 procent). Scheidsrechters zijn voor 72 procent, precies het algemeen gemiddeld waardeoordeel, tevreden.

Wie verder inzoomt op de arbiters ziet dat die ronduit positief zijn over de communicatie met de medewerkers op het bondsbureau. Ook het aantal aanstellingen en de kwaliteit daarvan kunnen op veel instemming rekenen.


Winst

Maar in beoordeling en begeleiding valt nogal wat winst te behalen, zo leren de cijfers. Over het aantal beoordelingen door rapporteurs en de kwaliteit van die rapporten zijn grofweg drie op de tien scheidsrechters ontevreden tot zeer ontevreden. Met het aantal begeleidingsmomenten en de kwaliteit daarvan is het nog slechter gesteld. Op deze onderdelen geven vier op de tien arbiters een onvoldoende tot een zeer slecht cijfer.

Nu is rapportage sinds jaar en dag al een steen des aanstoots bij het scheidsrechtersgilde. Zwart-wit gezegd: wie een positieve beoordeling van zijn of haar prestatie krijgt is blij en tevreden. Een minder vleiend oordeel van de rapporteur kan vrijwel nooit op begrip rekenen. In dat opzicht zijn wij als scheidsrechters net echte mensen.


Werk

Toch is er op dit vlak werk aan de winkel voor de KNVB. Vandaar dat het een prima initiatief is dat de bond enige tijd geleden onder anderen scheidsrechters opriep om actief mee te praten over de toekomst van de amateurarbitrage in Nederland en de relatie tussen arbiters en KNVB. Dat de COVS als belangenorganisatie van de arbitrage in ons land daarin een voortrekkersrol vervult is een goede zaak. Op 24 september werd de aftrap voor dit gestructureerd overleg gegeven op steunpunt Zeist. Eindhoven (Zuid) volgt op 26 september. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het clubgebouw van COVS Eindhoven. Zwolle (Noord/Oost) komt op donderdag 27 september aan de beurt.

Dit is hét platform zou je zeggen om actief de stem van de arbiters te laten horen bij het beleid van de KNVB. Een uitgelezen kans om met kritiek niet aan de zijlijn te blijven staan, maar juist het veld in te gaan om veranderingen tot stand te brengen.