Jaarlijkse Algemene Vergadering in nieuwe ambiance

tekst LEO BLANK foto’s WIM BOEREN en LIDWINE HUMMELINK


De jaarlijkse algemene vergadering van COVS Nederland vond op zaterdag 8 september op een wel hele bijzondere locatie plaats. Bezoekers namen plaats op de stoeltjes van het Da Vinci Theater in Leusden. Deze accommodatie was gratis beschikbaar gesteld door AFAS Software, die hier zijn hoofdvestiging heeft. Aanvankelijk zaten de afgevaardigden van 35 scheidsrechtersverenigingen ietwat onwennig op hun krap bemeten plaatsen. Maar gaandeweg de vergadering voelden ze zich steeds meer op hun gemak.

Jaarlijkse Algemene Vergadering in nieuwe ambiance

tekst LEO BLANK foto’s WIM BOEREN en LIDWINE HUMMELINK


De jaarlijkse algemene vergadering van COVS Nederland vond op zaterdag 8 september op een wel hele bijzondere locatie plaats. Bezoekers namen plaats op de stoeltjes van het Da Vinci Theater in Leusden. Deze accommodatie was gratis beschikbaar gesteld door AFAS Software, die hier zijn hoofdvestiging heeft. Aanvankelijk zaten de afgevaardigden van 35 scheidsrechtersverenigingen ietwat onwennig op hun krap bemeten plaatsen. Maar gaandeweg de vergadering voelden ze zich steeds meer op hun gemak.

COVS-voorzitter Pol Hinke gooide als een volleerd spreekstalmeester herhaaldelijk een soort dobbelsteen met ingebouwde microfoon de zaal in als een van de bezoekers een opmerking wilde maken of een vraag wilde stellen. In zijn openingswoord hamerde hij onder meer op het belang van samenwerking tussen scheidsrechtersverenigingen in een bepaalde regio: “De COVS moet aantrekkelijk zijn voor scheidsrechters die toch vaak eenlingen zijn. Dat kan alleen als we een uitdagend pakket aan activiteiten aanbieden aan de leden. Stilstaan is geen optie. We moeten in beweging blijven.”

COVS-voorzitter Pol Hinke gooide als een volleerd spreekstalmeester herhaaldelijk een soort dobbelsteen met ingebouwde microfoon de zaal in als een van de bezoekers een opmerking wilde maken of een vraag wilde stellen. In zijn openingswoord hamerde hij onder meer op het belang van samenwerking tussen scheidsrechtersverenigingen in een bepaalde regio: “De COVS moet aantrekkelijk zijn voor scheidsrechters die toch vaak eenlingen zijn. Dat kan alleen als we een uitdagend pakket aan activiteiten aanbieden aan de leden. Stilstaan is geen optie. We moeten in beweging blijven.”

Lidwine Hummelink, partner van COVS-secretaris Pieter-Jan Janssen, verzorgde enkele leuke, interactieve intermezzi tijdens de jaarvergadering. ‘Om even los te komen uit onze vaste stramienen’. Haar originele manier van aanpak oogstte veel waardering en toverde bij menigeen een brede glimlach om de mond.

Aandachtige bezoekers van de jaarlijkse algemene vergadering van de COVS. Die stemden unaniem in met de koers van de organisatie en de financiële kaders voor de komende drie jaar. De contributie in 2019 blijft 18 euro per lid. Met grote meerderheid werd het voorstel aangenomen om na dit jaar te stoppen met de uitgave van magazine De Scheidsrechter in papieren vorm. Wél blijft de pdf-versie van het digitale tijdschrift beschikbaar op de website. Ook ging de vergadering ermee akkoord om het vaste roulatieschema voor landelijke COVS-kampioenschappen spelregels (COVS-teams en jeugd), veldvoetbal en zaalvoetbal los te laten. Voortaan kunnen verenigingen zich aanmelden als ze een toernooi willen organiseren, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een jubileum. Met twee stemmen tegen en 29 voor werd ook ingestemd met het voorstel om op het NK veldvoetbal voortaan definitief teams van zeven spelers tegen elkaar te laten spelen.

De komende en gaande man namens district West I in het hoofdbestuur (VCN) van COVS Nederland broederlijk samen. Piet Tiggelaar (links) nam na vele jaren in tal van functies binnen de organisatie afscheid. Hij werd met unanieme instemming van de vergadering benoemd tot Lid van Verdienste. “Het COVS-bloed stroomt door je aderen”, prees voorzitter Pol Hinke de vertrekkende Tiggelaar. Zijn opvolger, Ron de Bruin, is vooral bekend als de man die jarenlang de inhoud van COVS-orgaan De Scheidsrechter samenstelde. Ook vervulde hij het voorzitterschap van het inmiddels opgeheven districtsbestuur van de COVS West I.

Jo Oppers, voorzitter van scheidsrechtersvereniging Boxmeer-Cuijck (rood overhemd), moest diverse keren de dobbelsteen met microfoon opvangen omdat hij het woord wilde. Hij stemde tegen het opheffen van de papieren versie van De Scheidsrechter. Ook plaatste hij kritische kanttekeningen bij de door de KNVB verzorgde scheidsrechterscursussen. De kosten vond Oppers behoorlijk hoog.

Voorzitter Pol Hinke dankt de vertrekkende penningmeester Thon Harte voor zijn inzet voor de COVS. Ook de man die jaren nauwkeurig en streng op de centen paste werd unaniem benoemd tot Lid van Verdienste van de COVS. Harte was in het verleden onder meer voorzitter van Scheidsrechtersvereniging Gorinchem, waarvan hij tevens erelid is. Hinke noemde hem een pleitbezorger voor de COVS. “En Thon had zijn zaken altijd keurig voor elkaar, de begroting werd nooit overschreden.” Harte deed met volle overgave ook de ledenadministratie.

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering voerde ook KNVB-beleidsmedewerker Sebastiaan Kleijburg kort het woord. Hij vertelde onder meer iets over opleidingen, rapportage en promotie/degradatie van scheidsrechters. Kleijburg meldde ook dat er in het Westland een proef loopt waarbij spelers een beoordeling geven over de arbiter en de scheidsrechter op zijn beurt de sportiviteit van beide ploegen een cijfer geeft. Dat systeem wordt volgend jaar verder uitgerold.

Jaarlijkse Algemene Vergadering in nieuwe ambiance

tekst LEO BLANK foto’s WIM BOEREN en LIDWINE HUMMELINK


De jaarlijkse algemene vergadering van COVS Nederland vond op zaterdag 8 september op een wel hele bijzondere locatie plaats. Bezoekers namen plaats op de stoeltjes van het Da Vinci Theater in Leusden. Deze accommodatie was gratis beschikbaar gesteld door AFAS Software, die hier zijn hoofdvestiging heeft. Aanvankelijk zaten de afgevaardigden van 35 scheidsrechtersverenigingen ietwat onwennig op hun krap bemeten plaatsen. Maar gaandeweg de vergadering voelden ze zich steeds meer op hun gemak.

COVS-voorzitter Pol Hinke gooide als een volleerd spreekstalmeester herhaaldelijk een soort dobbelsteen met ingebouwde microfoon de zaal in als een van de bezoekers een opmerking wilde maken of een vraag wilde stellen. In zijn openingswoord hamerde hij onder meer op het belang van samenwerking tussen scheidsrechtersverenigingen in een bepaalde regio: “De COVS moet aantrekkelijk zijn voor scheidsrechters die toch vaak eenlingen zijn. Dat kan alleen als we een uitdagend paket aan activiteiten aanbieden aan de leden. Stilstaan is geen optie. We moeten in beweging blijven.”

Lidwine Hummelink, partner van COVS-secretaris Pieter-Jan Janssen, verzorgde enkele leuke, interactieve intermezzi tijdens de jaarvergadering. 'Om even los te komen uit onze vaste stramienen'. Haar originele manier van aanpak oogstte veel waardering en toverde bij menigeen een brede glimlach op de mond.

Aandachtige bezoekers van de jaarlijkse algemene vergadering van de COVS. Die stemden unaniem in met de koers van de organisatie en de financiële kaders voor de komende drie jaar. De contributie in 2019 blijft 18 euro per lid. Met grote meerderheid werd het voorstel aangenomen om na dit jaar te stoppen met de uitgave van magazine De Scheidsrechter in papieren vorm. Wél blijft de pdf-versie van het digitale tijdschrift beschikbaar op de website om te printen. Ook ging de vergadering ermee akkoord om het vaste roulatieschema voor landelijke COVS-kampioenschappen spelregels (COVS-teams en jeugd), veldvoetbal en zaalvoetbal los te laten. Voortaan kunnen verenigingen zich aanmelden als ze een toernooi willen organiseren, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een jubileum. Met twee stemmen tegen en 29 voor werd ook ingestemd met het voorstel om op het NK veldvoetbal voortaan definitief teams van zeven spelers tegen elkaar te laten spelen.

De komende en gaande man namens district West I in het hoofdbestuur (VCN) van COVS Nederland broederlijk samen. Piet Tiggelaar (links) nam na vele jaren in tal van functies binnen de organisatie afscheid. Hij werd met unanieme instemming van de vergadering benoemd tot Lid van Verdienste. “Het COVS-bloed stroomt door je aderen”, prees voorzitter Pol Hinke de vertrekkende Tiggelaar. Zijn opvolger, Ron de Bruin, is vooral bekend als de man die jarenlang de inhoud van COVS-orgaan De Scheidsrechter samenstelde. Ook vervulde hij het voorzitterschap van het inmiddels opgeheven districtsbestuur van de COVS West I.

Jo Oppers, voorzitter van scheidsrechtersvereniging Boxmeer-Cuijck (rood overhemd), moest diverse keren de dobbelsteen met microfoon opvangen omdat hij het woord wilde. Hij stemde tegen het opheffen van de papieren versie van De Scheidsrechter. Ook plaatste hij kritische kanttekeningen bij de door de KNVB verzorgde scheidsrechterscursussen. De kosten vond Oppers behoorlijk hoog.

Voorzitter Pol Hinke dankt de vertrekkende penningmeester Thon Harte voor zijn inzet voor de COVS. Ook de man die jaren nauwkeurig en streng op de centen paste werd unaniem benoemd tot Lid van Verdienste van de COVS. Harte was in het verleden onder meer voorzitter van Scheidsrechtersvereniging Gorinchem, waarvan hij tevens erelid is. Hinke noemde hem een pleitbezorger voor de COVS. 'En Thon had zijn zaken altijd keurig voor elkaar, de begroting werd nooit overschreden'. Harte deed met volle overgave ook de ledenadministratie.

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering voerde ook KNVB-beleidsmedewerker Sebastiaan Kleijburg kort het woord. Hij vertelde onder meer iets over opleidingen, rapportage en promotie/degradatie van scheidsrechters. Kleijburg meldde ook dat er in het Westland een proef loopt waarbij spelers een beoordeling geven over arbiter en de scheidsrechter op zijn beurt de sportiviteit van beide ploegen een cijfer geeft. Dat systeem wordt volgend jaar verder uitgerold.